อัพเดทล่าสุด

มีเทศน์ มีทอล์ค

หมวดรายการ :

รายการธรรมะ / Dhamma

พิธีกร นักแสดง :

พระพยอม กัลยาโณ, พระไพศาล วิสาโล, พระมหาราชัน จิตตปาโล, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เนื้อเรื่องย่อ :

กิจกรรม มีเทศน์ มีทอล์ค จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของธรรมทอล์ค ให้ข้อคิดหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้