อัพเดทล่าสุด

การประชันนโยบายบริหารประเทศ (Election Debate Thailand 2019)

หมวดรายการ :

ทอล์กโชว์ / Talk Shows

เนื้อเรื่องย่อ :

ครั้งแรกของการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารประเทศ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีโอกาสรับฟังนโยบายของพรรคการเมืองต่าง ๆ ก่อนที่ท่านตัดสินใจไปลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2562 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์จำนวน 21 ช่อง

ดูรายการย้อนหลัง