อัพเดทล่าสุด

บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao)

หมวดรายการ :

ภาพยนตร์อินเดีย / Indian Movies

พิธีกร นักแสดง :

คารัน ซูชัค

เนื้อเรื่องย่อ :

บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของฮินดูบนผืนแผ่นดินอินเดียจากชาวมุคัล (บ้างเรียกโมกุล Mughal) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามบาจีราวเป็นหนึ่งในนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย และเป็นเปชวา (Peshwa) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันบาจีราวเกิดในวรรณะพราหมณ์ บิดาชื่อ บาลาจี วิศวนาถ มารดาชื่อ รฐา ในช่วงระหว่างที่จักรวรรดิมราฐา (บ้างเรียกมาราธา) ที่สนับถือศาสนาฮินดู ถูกพวกมุคัลซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ายึดครองวิศวนาถบิดาของบาจีเดิมเป็นทั้งนักรบแล
บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao)  ออกอากาศทางช่อง 8 
บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao)  ออกอากาศเวลา 00.40 น. - 02.30 น.
บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ (Peshwa Bajirao)  ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์