อัพเดทล่าสุด

Taekwondo Thai Premier League 2018

หมวดรายการ :

รายการกีฬา / Sports

เนื้อเรื่องย่อ :

มีสโมสรเทควันโดจากทั่ว ประเทศร่วมกันแข่งขันจานวน 52 สโมสร นักกีฬาจานวน 900 คน มีการแข่งขันในรุ่น ยุวชน เยาวชน ประชาชน จัดการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสม ทั้งหมด 3 สนาม ใน 1 ฤดูกาล สนามที่ 1 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 สนามที่ 2 4 – 5 สิงหาคม 2561 สนามที่ 3 3 – 4 พฤศจิกายน 2561