อัพเดทล่าสุด

ห้องเรียนวัยเก๋า (Hongrian Wai Kao )

หมวดรายการ :

รายการส่งเสริมความรู้ / Knowledge

พิธีกร นักแสดง :

ภูวษา เลาสุขศรี

เนื้อเรื่องย่อ :

รายการเพื่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของผู้สูงวัย ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และทันต่อความเปลี่ยนแปลง ห้องเรียนวัยเก๋า (Hongrian Wai Kao ) ออกอากาศทุกวันพุธ ห้องเรียนวัยเก๋า (Hongrian Wai Kao ) ออกอากาศ 16.00-16.30 น. ห้องเรียนวัยเก๋า (Hongrian Wai Kao ) ออกอากาศทางช่อง thaipbs

ดูรายการย้อนหลัง