Sparrow (เฉินเซิน จารชนหน้าหยก)

program-thumbnail

พิธีกร นักแสดง :
StarringChao Shi, Chen Guan Ning, Kan Qing Zi

Detail :
Sparrow (เฉินเซิน จารชนหน้าหยก) เรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มสาวเลือดรักชาติที่แฝงตัวเข้าแทรกซึมหน่วยงานของวังจิงเว่ย ผู้นำที่เข้ากับฝ่ายญี่ปุ่น และหนึ่งในนั้นคือสายลับฝีมือฉกาจผู้มีรหัสลับว่า หมาเชว่ หรือ นกกระจอก Sparrow เฉินเซิน จารชนหน้าหยก

2018-04-04 ตอนที่ 61 (ตอนจบ)
2018-04-03 ตอนที่ 60
2018-04-02 ตอนที่ 59
2018-04-01 ตอนที่ 58
2018-03-31 ตอนที่ 57
2018-03-30 ตอนที่ 56
2018-03-29 ตอนที่ 55
2018-03-28 ตอนที่ 54
2018-03-27 ตอนที่ 53
2018-03-26 ตอนที่ 52
2018-03-25 ตอนที่ 51
2018-03-24 ตอนที่ 50
2018-03-23 ตอนที่ 49
2018-03-22 ตอนที่ 48
2018-03-21 ตอนที่ 47
2018-03-20 ตอนที่ 46
2018-03-19 ตอนที่ 45
2018-03-18 ตอนที่ 44
2018-03-17 ตอนที่ 43
2018-03-16 ตอนที่ 42
2018-03-15 ตอนที่ 41
2018-03-14 ตอนที่ 40
2018-03-13 ตอนที่ 39
2018-03-12 ตอนที่ 38
2018-03-11 ตอนที่ 37
2018-03-10 ตอนที่ 36
2018-03-09 ตอนที่ 35
2018-03-08 ตอนที่ 34
2018-03-07 ตอนที่ 33
2018-03-06 ตอนที่ 32
2018-03-05 ตอนที่ 31
2018-03-04 ตอนที่ 30
2018-03-03 ตอนที่ 29
2018-03-02 ตอนที่ 28
2018-03-01 ตอนที่ 27
2018-02-28 ตอนที่ 26
2018-02-27 ตอนที่ 25
2018-02-26 ตอนที่ 24
2018-02-25 ตอนที่ 23
2018-02-24 ตอนที่ 22
2018-02-23 ตอนที่ 21
2018-02-22 ตอนที่ 20
2018-02-21 ตอนที่ 19
2018-02-20 ตอนที่ 18
2018-02-19 ตอนที่ 17
2018-02-18 ตอนที่ 16
2018-02-17 ตอนที่ 15
2018-02-16 ตอนที่ 14
2018-02-15 ตอนที่ 13
2018-02-14 ตอนที่ 12