Sparrow (เฉินเซิน จารชนหน้าหยก)

program-thumbnail

พิธีกร นักแสดง :
StarringChao Shi, Chen Guan Ning, Kan Qing Zi

Detail :
Sparrow (เฉินเซิน จารชนหน้าหยก) เรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มสาวเลือดรักชาติที่แฝงตัวเข้าแทรกซึมหน่วยงานของวังจิงเว่ย ผู้นำที่เข้ากับฝ่ายญี่ปุ่น และหนึ่งในนั้นคือสายลับฝีมือฉกาจผู้มีรหัสลับว่า หมาเชว่ หรือ นกกระจอก Sparrow เฉินเซิน จารชนหน้าหยก

2018-02-21 ตอนที่ 19
2018-02-20 ตอนที่ 18
2018-02-19 ตอนที่ 17
2018-02-18 ตอนที่ 16
2018-02-17 ตอนที่ 15
2018-02-16 ตอนที่ 14
2018-02-15 ตอนที่ 13
2018-02-14 ตอนที่ 12
2018-02-13 ตอนที่ 11
2018-02-12 ตอนที่ 10
2018-02-11 ตอนที่ 9
2018-02-10 ตอนที่ 8
2018-02-09 ตอนที่ 7
2018-02-08 ตอนที่ 6
2018-02-07 ตอนที่ 5
2018-02-06 ตอนที่ 4
2018-02-05 ตอนที่ 3
2018-02-04 ตอนที่ 2
2018-02-03 ตอนที่ 1